Barndomsnatten i dagens lys PDF Hent e-bog FB2

BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS er et selvbiografisk værk om en mors seksuelle udnyttelse af hendes søn. BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS består af prosa, digte, billeder, musik og video og er derfor bedst egnet som E-bog. De mange udtryksformer er valgt i håbet om at afspejle komplicerede processers mange facetter.E-bogens hovedbudskab er, at det er muligt at komme sig efter de skader som en opvækst med incest kan medføre: Selvmords-tanker, sindslidelser, alkohol- og stofmisbrug og social isolation og derefter leve et rigtigt godt liv med overskud til at bruge de barske erfaringer på en positiv og konstruktiv måde til gavn for både sig selv og andre mennesker.Det er forfatterens håb, at BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS vil inspirere til at tage styring i eget liv og vække håbet om, at det er muligt, at forandre livet.BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS søger derudover at sætte fokus på:At fortællingen om helbredelse er vigtigere end historien om lidelsen.At der kan være sammenhæng imellem incest og rusmiddelmisbrug.At incest også begås af mødre.At vold i ægteskaber også begås af kvinder.Psykoterapeut Sven Claudi skriver i forordet til BARNDOMSNATTEN I DAGENS LYS bl.a.:Han fortæller, hvordan han kommer videre fra et liv i misbrug, selvhad og angst til et liv, hvor kærlighed til sig selv, andre og livet giver mening!bogens budskab er, at uanset hvor forkvaklet ens opvækst har været med incest (seksuelt misbrug), ydmygelser og nedgørelse er, så er der håb om et bedre liv. H. C. Andersens Den Grimme Ælling i en moderne udgave, som giver indsigt og forståelse både for problemernes opståen og fortsættelse, men også for løsningen af problemerne.Bogen i sig selv med tekst, digte og kunst/billeder efterlader mig som læser følelsesmæssigt involveret og berørt og er en stærk oplevelse. Med de tilhørende videoer, hvor digte bliver læst op af Kurts behagelige stemme tilsat iørefaldende musik, kædes forskellige kunstværker sammen. Dette underbygger bogens og digtenes stemning og budskab, hvilket gør bogen til en fantastisk oplevelse.Kurt Kyed arbejder til daglig ved Aarhus kommune som væresteds medarbejder, rehab-instruktør og recovery screener.

  • Navn: Barndomsnatten i dagens lys
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk